• Josée van Eijk

  Praktijk voor Psychiatrie en Psychoanalyse Nijmegen

  Josée van Eijk
 • slidebg2

  Josée van Eijk

  Praktijk voor Psychiatrie en Psychoanalyse Nijmegen

  Josée van Eijk

Praktijk voor psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyseWelkom bij de praktijk voor psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse te Nijmegen. Dit betreft een voornamelijk particulier gevestigde praktijk. Er zijn geen contracten met verzekeraars afgesloten. In deze praktijk kunt u terecht voor diverse vormen van behandeling, supervisie en leertherapeutische opleidingstrajecten.

In deze praktijk is werkzaam mw. drs. J.W. van Eijk. Zij is aangesloten bij de volgende (beroeps) verenigingen: NVvP, NPaV, NVPP, NVP, IPA, EFP en PAK.

Haar specialistische competenties zijn psychiater, psychotherapeut, psychoanalyticus, psychoanalytisch psychotherapeut, opleider en supervisor in genoemde vakgebieden.

De theoretische achtergrond van de klachten is dat ze een symptomatische uitdrukking zijn van onbewuste en voorbewuste motieven, gevoelens en conflicten.

PraktijkIn deze praktijk kunt u terecht voor diverse vormen van behandeling, opleidings- en leertherapeutische trajecten.

Psychiatrisch onderzoek en advies

Verwijzing vanuit de basis GGZ naar de specialistische GGZ.
U heeft daarvoor een verwijzing van uw huisarts nodig.


Psychotherapie

Dit betreft voornamelijk ontdekkende vormen van psychoanalytische/psychodynamische psychotherapie.

De meest voorkomende klachten betreffen depressies, angsten, relatie-en werkproblemen. Verder met betrekking tot identiteit, de persoonlijkheid, het zelfgevoel en seksualiteit. Deze problemen kunnen samenhang hebben met culturele diversiteit en daardoor ingewikkelder zijn. Tot slot psychotrauma en traumatische ervaringen”.


Leertherapeutische trajecten

Geschikt voor opleidingskandidaten die psychotherapeut (psychoanalytisch psychotherapeut of psychoanalyticus) en/of psychiater worden en daarvoor een leertherapie en/of leeranalyse nodig hebben. Zie diverse beroepsverenigingen: NVvP, NPaV, NVPP, NVP, IPA, EFP en PAK.


Psychoanalyse

Psychoanalyse houdt de klassieke ‘bankanalyse’ in, van drie tot vijfmaal per week. Deze therapievorm wordt niet vergoed door de verzekeraars. Kandidaten in opleiding tot psychoanalyticus of psychoanalytisch psychotherapeut financieren deze uit eigen middelen.


Supervisie

In het kader van opleiding tot psychiater, psychotherapeut, psychoanalyticus. Ook collega’s, die behoefte hebben aan supervisie over hun psychotherapeutische beroepsuitoefening, kunnen hiervoor bij de praktijk terecht.


Coaching

Professionals met persoonlijke problemen en/of werkgerelateerde problemen kunnen begeleiding zoeken in deze praktijk via de methodische werkwijzen zoals hierboven omschreven.

AchtergrondGespecialiseerd in 1987 aan de Radboud Universiteit UMC te Nijmegen tot psychiater – psychotherapeut. Vervolgens enkele jaren klinisch werkzaam in de GGZ. Sinds 1991 fulltime werkzaam in eigen praktijk. Affiniteit met en competent op het gebied van (psycho) trauma, interculturele conflicten, verwerking van onbewuste conflicten, gestagneerde rouw en het vlottrekken van gestagneerde rouwprocessen. Hieronder valt ook relationele gezins- en transgenerationele problematiek.

PublicatiesPublicaties betreffen activiteiten in verband met opleiding, symposia en het uitdragen van het psychoanalytisch gedachtegoed. Het houden van voordrachten, het psychoanalytisch interpreteren en/of superviseren.

ContactWilhelminasingel 2 c
6524 AK Nijmegen
E-mail: praktijknijmegen@joseevaneijk.nl

De praktijk is goed toegankelijk en centraal gelegen, ook met het openbaar vervoer.

Een afspraak maken kan via e-mail of telefonisch. Dan volgt er een kennismakings- en/of intake gesprek en op basis hiervan wordt een behandeling of opleidingstraject gestart. Er is geen wachttijd. Indien er geen vervolgtraject mogelijk is, kan er verwijzing plaatsvinden naar een collega en/of opleidingskandidaat.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, kunt u zich het beste wenden tot uw zorgverzekeraar en/of overleggen met mij. Mijn AGB codes en BIG registraties zijn:

ABG praktijk: 03070886
AGB persoonlijk: 03059114
BIG psychiater: 19020922201
BIG psychotherapeut: 79020922216